RSS
Facebook
Twitter

RSS not configured

Контролът

 Контролът трябва да е еднакъв и за малките и за големите производители. Сектор високоалкохолни напитки и вино е акцизен, което го прави атрактивен за хора, които не искат да спазват законовите правила и регулациите. Статистиката на браншовите организации и официалните данни за внесения акциз ясно показват реалната картина. Специалистите са категорични над половината от производството, търговията и потреблението на вина и високоалкохолни напитки в България са в сивия, дори в черния икономически сектор. Тези нелицензирани производители не просто укриват данъци или осигуровки, а продават продукти, близки по състав до битовата химия, които са вредни за здравето на хората.

Анализите на Министерството на земеделието и храните и на Националната лозаро-винарска камара сочат, че само половината от годишното количество произведено грозде се преработва от лицензирани производители. Останалите отиват в нелегалния сектор. Но това не е всичко. Към гроздето могат да се добавят и другите захаросъдържащи суровини – сливи, круши и др., които също имат голям дял в нелегалното производство. От другата страна са сериозните компании в сектора, които са избрали да работят по правилата и да спазват всички регулации. Те годишно внасят в хазната над 200 млн. лева. Именно това са фирмите, които плащат данъци и осигуровки, дават работа на десетки хиляди хора и техните семейства, инвестират в производство и нови продукти, осигуряват пряка и косвена заетост. Нещо повече за качеството на всяка произведена бутилка алкохол те гарантират името си. Което дава сигурност.

Вие бихте ли пили алкохол без да знаете кой  е неговият производител?

Google+ Comments


Идеи

Жизнеспособните идеи са тези, които успяват да пренасочат вече съществуващи ...

Бизнес нов

Бързата скорост на развитие ще бъде запазена. Закона на Мур ...

Софтуерът

Софтуерът става съществена част от всеки бизнес. Дигиталната революция приключи ...

Контролът

 Контролът трябва да е еднакъв и за малките и за ...

Живот наза

Многократно сме слушали за западния капитализъм и особено този в ...

Идеи

Жизнеспособните идеи са тези, които успяват да пренасочат вече съществуващи ...

Бизнес нов

Бързата скорост на развитие ще бъде запазена. Закона на Мур ...

Софтуерът

Софтуерът става съществена част от всеки бизнес. Дигиталната революция приключи ...

Контролът

 Контролът трябва да е еднакъв и за малките и за ...

Живот наза

Многократно сме слушали за западния капитализъм и особено този в ...