Двете гледни точки

За моите вече няма да споменавам колко години съм научил нещо, че истината е най-относителното нещо на света. Тя никога не е една и зависи колко ще искат да я открият. През погледа на всеки

Continue Reading