Как да пишем за бизнес цели?

На някои от вас в ежедневието им се налага да общуват в бизнес средите в писмена форма – оферти до клиенти, меморандуми до изпълнителни директори, доклади, имейли между колеги и т.н. Там езикът като цяло

Continue Reading