Самостоятелно

Както е всеизвестно, не всеки човек получава придобивките, които има желание да притежава. Историята познава много, много случаи, в които социалните придобивки и всичко останало е притежание на някого, който не е положил особени усилия

Continue Reading