Трудностите

С трудности и предизвикателства е изпълнен целият ни житейски път. Като започнем от детската градина, където създаваме първите си социални контакти и изпитваме трудност да се приобщим към група хора, та стигнем и до първият

Continue Reading