Какво е главен евангелист?

Главен евангелист не е някакъв библейски термин, както може би си мислите, а е свързан с маркетинга. За баща на evangelism marketing (маркетинг евангелизма) се смята Гай Кавазаки, когото ще спомена по-подробно малко по-късно.Този вид

Continue Reading