Какво е главен евангелист?

Главен евангелист не е някакъв библейски термин, както може би си мислите, а е свързан с маркетинга. За баща на evangelism marketing (маркетинг евангелизма) се смята Гай Кавазаки, когото ще спомена по-подробно малко по-късно.Този вид

Главен евангелист не е някакъв библейски термин, както може би си мислите, а е свързан с маркетинга. За баща на evangelism marketing (маркетинг евангелизма) се смята Гай Кавазаки, когото ще спомена по-подробно малко по-късно.Този вид маркетинг представлява напреднала форма на т. нар. маркетинг от уста на уста.

При маркетинг евангелизма компаниите се стремят да създадат база от потребители, които толкова силно харесват един продукт, че са готови без каквото и да е било възнаграждение да убеждават останалите да си го купят. Те стават защитници на марката и доброволно разпространяват доброто си мнение за нея.

23361Да се върнем сега на главния евангелист и с какво точно се занимава той. Нека започнем с английското съкращение CTE. То означава chief technology evangelist или главен технологичен евангелист – това е човекът, който се занимава със събирането на подкрепа за дадена нова технология и превръщането й в стандарт на по-късен етап. Такъв е бил Гай Казаваки през 1983 г., когато започва да работи за Apple. Той определя ролята си там по следния начин: “да защитя и запазя култа към Макинтош, правейки това, което трябва да се направи”. Той подпомогнал за засилването на имиджа на компанията и за набирането на фенове, когато броят им по онова време намалявал. Едно от постиженията му било мейлинг листа с всички фенове на Apple, призовавайки ги да подкрепят и защитят имиджа на бранда и продуктите. По онова време това било нечувано в маркетинг средите и изцяло иноваторски подход към PR и комуникационната политика.

В случая Гай Казаваки използва концепцията за прозрачност на информацията и я предоставя на феновете, които в последствие се превръщат в потребители-евангелисти.

Традиционният маркетинг разчита на едностранна комуникация, но с появата на нови канали, тя трябва да стане двустранна. Ако бизнесът може да говори открито за себе си пред потребителите, той създава силна връзка с тях.

Google+ Comments