Защо е важен тийм билдингът?

Наскоро прочетох една статия за това как добрите екипи били онези, чиито членове имат по-голяма връзка помежду си, която ги кара да искат да споделят идеи един с друг и да ги доразвиват. Тогава се

Наскоро прочетох една статия за това как добрите екипи били онези, чиито членове имат по-голяма връзка помежду си, която ги кара да искат да споделят идеи един с друг и да ги доразвиват. Тогава се замислих защо всъщност са необходими тийм билдингите в една компания. Познавайки се по-добре, служителите биха постигнали и по-добри резултати в работата.

Тийм билдингите са популярен метод за сплотяване на служителите във или извън работната среда, за да могат да дадат най-доброто от себе си на екипа. В днешно време служителите са насърчавани не толкова да работят усърдно, а по-скоро умно. Индивидуалните умения обаче не гарантират успехът на даден проект. Съвместните усилия са тези, които решават съдбата му.

team-building-exercisesЕдин тийм билдинг извън офиса поставя служителите в незадължаваща среда, където личните бариери се вдигат. Всеки има свобода на действие, но всички се забавляват заедно. Там членовете на екипа подобряват комуникативните си умения, опознават се по-добре, започват да се чувстват комфортно в компанията си и изграждат връзка помежду си. Това неминуемо се отразява и на умението им да работят заедно в екип.

Тийм билдинг упражненията предоставят възможност на служителите да допринесат за общата цел. Успехът на една организация зависи от това дали е способна да създава ефективни екипи, които да са достатъчно мотивирани, креативни и  продуктивни.

Google+ Comments