Вдъхновение или действие

Определението дали първо идва вдъхновението или първото действие може да се разглежда от различни гледни точки в зависимост от ситуацията. Някои хора вярват, че съзидателското вдъхновение предшества самия творчески акт, докато други считат, че действието

Определението дали първо идва вдъхновението или първото действие може да се разглежда от различни гледни точки в зависимост от ситуацията. Някои хора вярват, че съзидателското вдъхновение предшества самия творчески акт, докато други считат, че действието само по себе си може да породи вдъхновение.

В случая на вдъхновение преди действие, това означава, че хората първо се зареждат с идеи, образи или мисли, които ги възбуждат и мотивират. Този заряд от вдъхновение след това ги подбужда към конкретни действия. Например, композитор може да бъде вдъхновен от природата и звуците в нея, което след това го насърчава да създаде музикално произведение.

В случая на действие преди вдъхновение, се акцентира върху самия процес на действие. Човек започва да извършва определена дейност, без да чака специфично вдъхновение. През този процес на действие, вдъхновението може да настъпи. Например, художник може да започне да рисува без ясна представа какво точно ще създаде, но през самото рисуване вдъхновението може да се появи, насърчавайки го към конкретни идеи и форми.

И двете гледни точки имат своята логика и приложение, като в крайна сметка изборът зависи от индивидуалния творчески процес и предпочитания.

Google+ Comments