Email или писмо?

Накратко - всеки може да пише мейл. Трудното е да напишеш писмо. Защо? Забравили сме, че в мрежата има редактори, които следят за правописа, дават възможност да се върнеш, да изтриеш, да вмъкваш в текста

Continue Reading