Сфрагистика

Чували ли сте за науката сфрагистика? Може би... Тя не е много известна сред хората в широкото общество и е по-позната в ограничен и специализиран кръг от хора. Най-общо казано сфрагистиката е наука за печатите.

Continue Reading