Капка по капка… какво?

Спомням си, че още като бях малко момче, баба ми имаше една любима мисъл, която постоянно повтаряше: Капка по капка, вир става. През онези години си представяh чешма, чието кранче не е завито както трябва.

Continue Reading