RSS
Facebook
Twitter

RSS not configured

Многократно сме слушали за западния капитализъм и особено този в САЩ, където обществото е свикнало да потребява, живее и съществува на кредит. Няма да навлизам в особеностите на тяхната банкова и кредитна система, но е факт, че често лимитите на кредитните им карти са значително по-високи от месечното им трудово възнаграждение. Това, разбира се, не означава, че те потребяват повече, отколкото получават. Пренесено в българската действителност – по-възрастното поколение е възпитавано в един друг стил на финансово поведение, оформил се и от различните кризисни периоди, през които му се е наложило да премине, докато младите хора, изкушени от разнообразните финансови продукти, нароили се в последно време, избират да живеят по начина, по който им се иска, без да ги интересува, че не могат да си го позволят. А това, от своя страна, генерира голям процент несъбрани вземания.

На практика се получава така, че хората на възраст под 30 години потребяват повече, отколкото получават. Взимат много стоки на лизинг, а облекчените условия на бързите кредити са изкушаващо лесен начин, за да осигурят стила на живот, който искат. За тях е далечно и непознато времето на хиперинфлация и това да спестяват средства не е сред приоритетите им.

Тези факти подсказват необходимостта от повишаване на финансовата култура при потребителите, което би повлияло положително на икономическото развитие на страната. Специалистите в областта продължават да обсъждат разгорещено този казус, като решението, според тях, е въвеждане на задължително финансово обучение, което да започва още от гимназиалните класове. Но все още текат дебати за това в каква форма и как точно да бъде въведено съответното обучение. Междувременно, фирмите за  събиране и управление на вземания се стремят в ежедневната си работа да повишават информираността на потребителите по отношение на правилното управление на финансите им.

Най-голямата фирма, занимаваща се с тази дейност в България, е ЕОС Матрикс. Тя е част от международната финансова група EOS Group и работи по международно признати добри практики. Специалистите по събиране на вземания, посредством работата си, имат уникален поглед и опит с предизвикателствата, пред които се изправят както бизнесът, така и отделните домакинства. Чрез специализираните си вътрешни обучения и международно ноу-хау, те развиват умения да преценяват конкретната ситуация и да предлагат вариантите, които ще бъдат най-удачни както за кредиторите, така и за изпадналите в затруднение клиенти.

Google+ Comments


Идеи

Жизнеспособните идеи са тези, които успяват да пренасочат вече съществуващи ...

Бизнес нов

Бързата скорост на развитие ще бъде запазена. Закона на Мур ...

Софтуерът

Софтуерът става съществена част от всеки бизнес. Дигиталната революция приключи ...

Контролът

 Контролът трябва да е еднакъв и за малките и за ...

Живот наза

Многократно сме слушали за западния капитализъм и особено този в ...

Идеи

Жизнеспособните идеи са тези, които успяват да пренасочат вече съществуващи ...

Бизнес нов

Бързата скорост на развитие ще бъде запазена. Закона на Мур ...

Софтуерът

Софтуерът става съществена част от всеки бизнес. Дигиталната революция приключи ...

Контролът

 Контролът трябва да е еднакъв и за малките и за ...

Живот наза

Многократно сме слушали за западния капитализъм и особено този в ...