RSS
Facebook
Twitter

RSS not configured

Контролът

 Контролът трябва да е еднакъв и за малките и за големите производители. Сектор високоалкохолни напитки и вино е акцизен, което го прави атрактивен за хора, които не искат да спазват законовите правила и регулациите. Статистиката на браншовите организации и официалните данни за внесения акциз ясно показват реалната картина. Специалистите са категорични над половината от производството, търговията и потреблението на вина и високоалкохолни напитки в България са в сивия, дори в черния икономически сектор. Тези нелицензирани производители не просто укриват данъци или осигуровки, а продават продукти, близки по състав до битовата химия, които са вредни за здравето на хората.

Анализите на Министерството на земеделието и храните и на Националната лозаро-винарска камара сочат, че само половината от годишното количество произведено грозде се преработва от лицензирани производители. Останалите отиват в нелегалния сектор. Но това не е всичко. Към гроздето могат да се добавят и другите захаросъдържащи суровини – сливи, круши и др., които също имат голям дял в нелегалното производство. От другата страна са сериозните компании в сектора, които са избрали да работят по правилата и да спазват всички регулации. Те годишно внасят в хазната над 200 млн. лева. Именно това са фирмите, които плащат данъци и осигуровки, дават работа на десетки хиляди хора и техните семейства, инвестират в производство и нови продукти, осигуряват пряка и косвена заетост. Нещо повече за качеството на всяка произведена бутилка алкохол те гарантират името си. Което дава сигурност.

Вие бихте ли пили алкохол без да знаете кой  е неговият производител?

Контролът
Rate this post

Google+ Comments


Windows'95 - нач

През вече далечната 1995-а година (това прави вече 24 години) ...

Тайната на

Коледа е един от най-хубавите празници в нашето християнско общество. ...

Извади ръц

Доброволчеството е тема, която през последните години е силно разисквана. ...

Идеи

Жизнеспособните идеи са тези, които успяват да пренасочат вече съществуващи ...

Бизнес нов

Бързата скорост на развитие ще бъде запазена. Закона на Мур ...

Windows'95 - нач

През вече далечната 1995-а година (това прави вече 24 години) ...

Тайната на

Коледа е един от най-хубавите празници в нашето християнско общество. ...

Извади ръц

Доброволчеството е тема, която през последните години е силно разисквана. ...

Идеи

Жизнеспособните идеи са тези, които успяват да пренасочат вече съществуващи ...

Бизнес нов

Бързата скорост на развитие ще бъде запазена. Закона на Мур ...