Живот назаем преди 30 и ЕОС Матрикс

Многократно сме слушали за западния капитализъм и особено този в САЩ, където обществото е свикнало да потребява, живее и съществува на кредит. Няма да навлизам в особеностите на тяхната банкова и кредитна система, но е

Многократно сме слушали за западния капитализъм и особено този в САЩ, където обществото е свикнало да потребява, живее и съществува на кредит. Няма да навлизам в особеностите на тяхната банкова и кредитна система, но е факт, че често лимитите на кредитните им карти са значително по-високи от месечното им трудово възнаграждение. Това, разбира се, не означава, че те потребяват повече, отколкото получават. Пренесено в българската действителност – по-възрастното поколение е възпитавано в един друг стил на финансово поведение, оформил се и от различните кризисни периоди, през които му се е наложило да премине, докато младите хора, изкушени от разнообразните финансови продукти, нароили се в последно време, избират да живеят по начина, по който им се иска, без да ги интересува, че не могат да си го позволят. А това, от своя страна, генерира голям процент несъбрани вземания.

На практика се получава така, че хората на възраст под 30 години потребяват повече, отколкото получават. Взимат много стоки на лизинг, а облекчените условия на бързите кредити са изкушаващо лесен начин, за да осигурят стила на живот, който искат. За тях е далечно и непознато времето на хиперинфлация и това да спестяват средства не е сред приоритетите им.

Тези факти подсказват необходимостта от повишаване на финансовата култура при потребителите, което би повлияло положително на икономическото развитие на страната. Специалистите в областта продължават да обсъждат разгорещено този казус, като решението, според тях, е въвеждане на задължително финансово обучение, което да започва още от гимназиалните класове. Но все още текат дебати за това в каква форма и как точно да бъде въведено съответното обучение. Междувременно, фирмите за  събиране и управление на вземания се стремят в ежедневната си работа да повишават информираността на потребителите по отношение на правилното управление на финансите им.

Най-голямата фирма, занимаваща се с тази дейност в България, е ЕОС Матрикс. Тя е част от международната финансова група EOS Group и работи по международно признати добри практики. Специалистите по събиране на вземания, посредством работата си, имат уникален поглед и опит с предизвикателствата, пред които се изправят както бизнесът, така и отделните домакинства. Чрез специализираните си вътрешни обучения и международно ноу-хау, те развиват умения да преценяват конкретната ситуация и да предлагат вариантите, които ще бъдат най-удачни както за кредиторите, така и за изпадналите в затруднение клиенти.

Google+ Comments