Емоционалният маркетинг и уеб дизайнът

Защо емоционалният маркетинг действа безотказно? Защото колкото и да се опитват хората да са рационални, емоциите винаги надделяват, те са ни вродени все пак. Това показват и проучванията – ние взимаме решения на база как

Защо емоционалният маркетинг действа безотказно? Защото колкото и да се опитват хората да са рационални, емоциите винаги надделяват, те са ни вродени все пак. Това показват и проучванията – ние взимаме решения на база как сме се почувствали.

Нека започнем с маркетинг на съдържанието. Мнозина подценяват емоционалната сила, която има несвързаното с продукта съдържание. За да резонира в еднаква честота с чувствата на потенциалните купувачи, вие трябва добре да познавате кои са те и кое съдържание ще “жегне” емоциите им.

webdesignДобро предложение е да създадете един емоционален дизайн на сайт. Има три нива на познание, които да приложите към уебсайт, който да въздейства. Интуитивното ниво се отнася до подсъзнанието. Един дизайн трябва да кара посетителя да се чувства вдъхновен, щастлив, да предизвиква някаква положителна реакция.

Следва поведенческото ниво – емоциите и поведението се намират в различни части от мозъка ни, но са в тясна връзка. Ето защо всяко действие, което един посетител извършва на вашия сайт, трябва да е свързано с позитивно потребителско преживяване. Той в никакъв случай не трябва да се чувства разочарован или да асоциира посещението си с нещо негативно, защото в такъв случай можете да го загубите като клиент.

На ниво размисъл емоциите и разумът на посетителя на сайта се срещат, за да формират осъзнато решение за цялостния уебдизайн. Тук се оценява преживяването, продукта, визуалните елементи и се сформира цялостно впечатление.

Сега, след като целият този процес ви беше обяснен, може сами да си направите изводите колко всъщност е важен дизайнът на сайта за емоционалния маркетинг.

 

Google+ Comments