От пустош в гора

Здравейте, приятели! Днес ще си говорим за добрите новини или как във време на застрояване и изсичане на зелени площи мъж е успял да превърне пустош в буйна гора. Историята е от Турция и разказва

Здравейте, приятели! Днес ще си говорим за добрите новини или как във време на застрояване и изсичане на зелени площи мъж е успял да превърне пустош в буйна гора. Историята е от Турция и разказва за пенсиониран ръководител на горско стопанство. По време на мандата си той засадил 30 000 000 фиданки и така повече от 40 години след това, тази територия се е превърнала в красива буйна гора, която не спира да расте. За мен неговият пример е достоен за уважение и трябва да бъде последван от всички в световен мащаб.

Знаете, че обезлесяването е актуален проблем, но с правилните действия и желание от страна на хората, нещата могат да се променят. В тази връзка първата стъпка е да се направи подходящ план за залесяване. Това включва избор на подходящ вид дървета за съответния климат и почвени условия, както и определяне на правилния дебит на засаждане. Важно е също да се проучат потенциалните заплахи като болести, вредители и други рискове.

След подготовка на почвата и избор на правилния вид дървета, процесът на засаждане започва. Дърветата се разполагат на определени разстояния, което зависи от конкретните условия и целите на залесяването.

Залесяването на гората трябва да бъде част от устойчиво управление на горите, което включва балансирано използване на ресурсите и запазване на биоразнообразието и екосистемните услуги.
Това играе ключова роля за борбата с изменението на климата, защото горите абсорбират въглеродния диоксид от атмосферата и създават важна среда за животни и растения.

Google+ Comments