Отчет на задачите

Според теорията за мениджмънта три са основните етапа, през които минават стопанските процеси. Те са планиране, изпълнение и контрол. Личните ми наблюдения сочат, че понякога не се отделя достатъчно внимание на първия и последния етап,

Според теорията за мениджмънта три са основните етапа, през които минават стопанските процеси. Те са планиране, изпълнение и контрол. Личните ми наблюдения сочат, че понякога не се отделя достатъчно внимание на първия и последния етап, а те не са никак за пренебрегване.

3Докато планирането е сравнително сложно и несигурно, то контролът е по-постижим стига да знаем как да го постигнем по правилния начин. Полезно е да осъществявате контрол от време на време, най-малкото защото дава реална информация какво, как и за колко време се върши. Правилно осъществения контрол може също така да ви предостави информация, с която и да планирате по-добре занапред. Ако например разберете, че определена задача отнеме на този човек 12 работни часа, а на другия 14 работни часа, то по-изгодно е да я възложите на първия след това. Неговата ефективност очевидно е по-висока, докато на втория дайте да върши задача, в която той е по-умел.

Един от способите за постигане на ефикасен контрол е, ако вашите служители ви дават периодичен отчет на задачите си и свършената работа. Не ги карайте да се чувстват все едно са част от реалити шоу и постоянно биват наблюдавани. Нямате нужда от излишни подробности, а буквално в едно изречение да знаете кое как се върши и за колко време. Обяснете на хората си още в началото, че става дума за управлението на фирмата и правилното плануване на предстоящите ви проекти и ангажименти. Става дума за най-обикновен анализ, който ще е и в тяхна полза. Така ще стане ясно дали се натоварват с прекалено много отговорности и ангажименти, или обратното – имат свободно време, което да се оползотвори. Освен това показва, че са важни за вас, а информация, която споделят, е ценна и достоверна.

Google+ Comments