Писмо в бутилка

Какво очаквате да намерите в писмо в бутилка? А ако вие решите да хвърлите такова, какво бихте написали? Моята импровизация за кратък текст, защото все още вярвам, че има надежда: "Ти, който започваш да четеш

Continue Reading