Бизнес идея, ако живеехте на запад

На запад е много разпространено хората да държат ненужните си вещи в складови клетки под наем, разположени в близост до мястото, където живеят. Ние тук си имаме мазета, тавани и села, така че всичко ненужно

На запад е много разпространено хората да държат ненужните си вещи в складови клетки под наем, разположени в близост до мястото, където живеят. Ние тук си имаме мазета, тавани и села, така че всичко ненужно отива там, а и едва ли бихме плащали за такава услуга.

В Англия и особено в Америка, нуждата от такива складови съоръжения нараства все повече заради консумеризма и неспирната нужда на хората да си купуват повече и повече вещи. Логично, за да могат новите вещи да се поберат в дома им, старите трябва да отидат някъде. И къде е това? В складови клетки. Естествено, щом има търсене, трябва да има и предлагане. Ето къде тази бизнес идея би била приложима. Колкото по-голяма нужда от такива съоръжения има, толкова повече ще са те, което пък води до конкуренти цени, а те ви носят клиенти.

6-mini-storage-facilityНо само това не е достатъчно, трябва да можете добре да боравите и с маркетингови инструменти. Например, в началото ще започнете на местно ниво и трябва добре да прецените кои ще са потенциалните потребители на услугата, която предлагате. Помислете добре върху ефективни методи за реклама на местно ниво. Тук преди всичко се опитвате да си изградите име, да генерирате приходи и да създадете стабилна база от клиенти. Затова трябва да сте запознати с причините, подари които хората използват складови клетки. Те могат да са няколко: 1) преместване – наемателят на клетката е продал дома си, а там, където се е преместил няма достатъчно място за всичките му вещи; 2) военна служба – военни, които се нуждаят от място, където да складират вещите си, докато са в чужбина; 3) студенти, които оставят вещите си в складови клети, когато се изнесат от общежитието, вместо да ги връщат обратно вкъщи; 4) наследство или развод – при тези случаи обикновено се разпределят доста вещи, които трябва да се съхраняват някъде. Всички тези хора представляват таргет групата ви.

Естествено тук съществуват и въпроси по намиране на средства за стартиране на бизнес и на подходящо място, където да разположите клетките. Идеята естествено не е разработена докрай, просто нахвърлям някои неща 🙂

Google+ Comments