ЕОС Матрикс и предимствата на международните компании

Колкото и да харесваме малките местни бизнеси, трябва да признаем, че има предимства една компания да е международна. Да черпиш от опита на стотици локации от цял свят, в днешния свят на безмилостна пазарна конкуренция,

Колкото и да харесваме малките местни бизнеси, трябва да признаем, че има предимства една компания да е международна.

Да черпиш от опита на стотици локации от цял свят, в днешния свят на безмилостна пазарна конкуренция, това е безценно. Естествено, от това печелят най-много клиентите, защото получават качество, изпитано в много различни държави и поддържащо високия стандарт, който е позволил на компанията да се разрасне извън пределите на родината си.

Удачен пример за това е ЕОС Груп – един от водещите доставчици на финансови услуги в света. Известни са най-вече с услугите си в сферата на събирането и изкупуването на вземанията. ЕОС разполага с повече от 60 дъщерни дружества в 26 държави, а зад себе си има над 40-годишен опит в колекторската си дейност.

Не е тайна, че обществото не гледа с особено доверие на колекторските агенции. Това до голяма степен се дължи на недостатъчната информираност по темата, както и на застарели асоциации с индустрията. Но доколко имат общо с реалността тези асоциации? За колекторските агенции, които са в крак с времето – нищо. Доказателство за това е ЕОС.

Българското представителство на компанията е ЕОС Матрикс, активна на територията на страната от 2002 г. Освен удобството, че външна фирма поема тази странична дейност, българските бизнеси избират услугите на ЕОС Матрикс по две много важни причини – високите резултати, т.е. събраните пари, които постигат вече 18 години, и високите етични стандарти, които следват.

ЕОС Матрикс прилага международните добри практики за събиране на вземания, които следват всички дъщерни дружества на ЕОС Груп, като основен фокус е да се открие работещо за всички решение. Така просрочилият успява да погаси своето вземане по съобразена със ситуацията му схема, кредиторът възвръща своите пари, а двете страни запазват добрите си взаимоотношения. Освен това, методите им са изпитани през дългогодишната дейност на компанията в цяла Европа и дори Северна Америка. Не на последно място, ЕОС разполага с още едно огромно предимство – наличието на дъщерни дружества на толкова много локации им дава възможността да събират вземания и в чужбина. Местните дъщерни дружества са запознати с културните особености и законодателството на съответната държава.

Освен това, ЕОС Матрикс работи за утвърждаването на международните добри практики в събирането на вземанията в целия бранш. Преди няколко години тя участва в основаването на Асоциацията на колекторските агенции в България – организацията, в която членуват само коректните колекторски фирми от цялата страна и които спазват строг етичен кодекс в индустрията.

Добрите финансови практики от страна на потребителите и ефективността и коректността на агенции като ЕОС Матрикс създават една продуктивна икономическа среда, в която важи с пълна сила мотото на ЕОС: „Печеля-печелиш-печелим“.

Google+ Comments