Добрата среда повишава мотивацията за учене и спорт

Всички знаем, че училищата и детските заведения са местата, където децата ни се социализират и запознават с науки, които изграждат заобикалящия ни свят. Но освен правилният начин на поднасяне и запознаване с тези специфични материи,

Всички знаем, че училищата и детските заведения са местата, където децата ни се социализират и запознават с науки, които изграждат заобикалящия ни свят. Но освен правилният начин на поднасяне и запознаване с тези специфични материи, заобикалящата среда, в която се случва самото преподаване трябва да предразполага за доброто психическо състояние на децата.

Неслучайно редица психолози са изследвали влиянието на заобикалящата ни среда върху настроението, поведението и способността ни да възприемаме информация. Далечен пример за това са така наречените „сини стаи“, в които деца, свидетели по дело или претърпели някакво насилие, се разпитват. В тези специализирани стаи децата се намират в щадяща обстановка, от психологическа гледна точка и неприятните теми могат да се освободят много по-лесно.

Когато говорим за училища и детски заведения, аналогията е еквивалентна – децата трябва да се чувстват добре благодарение и на заобикалящата ги среда, за да имат желание да посещават институцията и да възприемат преподавания им материал. А ако спортните съоръжения са стари и негодни за ползване, мотивацията да се практикува, който и да е вид спорт, намалява значително.

Отчитайки тези зависимости, един от основните приоритети на Столична община е да подобрява съществуващия сграден фонд на училища и детски градини и да изгражда нов. Средствата, с които се финансират проектите и ремонтите са осигурени от Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ). Той има за цел да разпределя средствата, постъпили при продажба на общинска собственост. Оперативното му управление се осъществява от Съвет за управлението на СОПФ, чийто председател от 2011-а година е Орлин Алексиев, общински съветник за трети пореден мандат в Столичния общински съвет.

Според отчет на дейността на СОПФ, предоставен от Орлин Алексиев, за периода 2015-2018 година, за инфраструктурата на образователната система са осигурени 45,3 млн. лева. От тях за ново строителство и разширения на сграден фонд на училища и детски заведения са дадени 23,5 млн. лв. С тези средства са построени 7 нови детски градини и пристройки съм други градини и училища, като при училищата акцентът е за изграждане на отопляеми физкултурни салони, столови и допълнителни класни стаи.

За други наложителни строително-ремонтни дейности са предоставени 10,2 млн. лева. А сумата е вложена в ремонти и хидроизолация на покриви, ремонти на санитарни възли и канализация, основна подмяна на електроинсталации, реновиране на отоплителните системи, укрепване на компрометирани конструкции и други в сгради във всички райони.

Благодарение на увеличените средства от продажбата на Общинска банка, за което Орлин Алексиев беше сред главните инициатори, ще се ремонтират 13 детски градини и 9 училища в 15 столични района.

Google+ Comments