Старите практики няма да ви отворят нови врати

Да поговорим за бизнес! Какво всъщност искате да постигнете от бизнес гледна точка? А на какво сте готов, за да го постигнете? Това са въпроси, които всеки начинаещ собственик на бизнес трябва да си зададе.

Да поговорим за бизнес! Какво всъщност искате да постигнете от бизнес гледна точка? А на какво сте готов, за да го постигнете? Това са въпроси, които всеки начинаещ собственик на бизнес трябва да си зададе.

a-whole-new-mind-460x192Фундаментална първа стъпка е да имате план за своя бизнес. Не може да я карате ден за ден, трябва да знаете накъде отивате. Безцелното лутане напред-назад няма да доведе до нищо добро. Трябва да имате ясна визия и то точно сега, а не след време, когато всичко вече може да е загубено. Може да работите упорито за клиентите си и те да прогресират. А как се развива вашият бизнес? Напредвате ли? Вашият успех се базира на това, което вие сте си поставили за цел и за себе си намирате за значимо. Обмислете добре плана си, записвайте идеите си, каквито и да са. Дори сега да изглеждат невъзможни след време бихте могли да ги приспособите към ресурсите, с които разполагате.

Ако искате да сте по-добри от останалите обаче, ще трябва да започнете да мислите по нов начин, старите методи вече са до болка познати и с тях по никакъв начин не може да се отличите. Какво сте готов да направите, за да постигнете целта си? Може би трябва да подобрите стратегията си или цялостния си начин на мислене. Това зависи от вас. Ако имате ясна визия за това как трябва да се случат нещата и наистина вярвате, че те могат да се случат по този нов начин, това ще е нещото, което ще ви бута към прогрес.

Google+ Comments