Бизнес ново поколение

Бързата скорост на развитие ще бъде запазена. Закона на Мур е важен. Още преди половин век той е предрекъл, че изчислителната мощ ще се удвоява всяка година. Бизнесът и дори самата софтуерна индустрия ще трябва

Бързата скорост на развитие ще бъде запазена. Закона на Мур е важен. Още преди половин век той е предрекъл, че изчислителната мощ ще се удвоява всяка година. Бизнесът и дори самата софтуерна индустрия ще трябва да се съобрази с бързината, която потребителите усвояват всички новости и технологии на пазара. Задава се изключително интересно време. В момента потенциалът е огромен, може би и безкраен. Въпреки, че сме в технологичния сектор нещата бързо се променят. Интернет революцията както и дигиталната революция са вече минало. В момента изискванията към бизнеса са той да бъде достъпен отвсякъде, на всякакви устройства, различни размери и максимално да улесни своите потребители – независимо дали това са клиенти или служители. Също така няма начин да си конкурентен на пазара, ако не предлагащ нещо, което хората не приемат като иновация. Идеята е по- просто взимаш най-доброто от света на технологиите и бизнеса, в който работиш и го имплементираш по начина, по който е най-подходящ за текущата нужда. Сборът от тези две неща води до иновация, която позволява на бизнеса да прави нещо, което до сега не е правил, и да расте по нов начин. Често има нужда просто от въвеждането на правилните решения на правилното място. Има клиенти, за които са се изработвали специални софтуери, които обхващат изключително тежки регулации в техния сектор. Преди е имало хиляди хора, които са следяха да не бъде допусната човешка грешка.

Как ще се развиват технологиите е въпрос към футуристите. Няма съмнение, че изкуствения интелект, в комбинация с технологии и сензори някога ще е толкова добър, че ще промени изцяло това, което правят хората. Със сигурност софтуерът не съкращава работни места. Той оптимизира продуктивността на хората и те могат да направят повече неща по по-лесен начин. Не мисля, че в скоро време ще бъде елиминирана нуждата от човешка намеса. Вярвам, че един процес може да бъде извършен от софтуер или от машина, той трябва да се прави от софтуер или машина. А човешкият капитал да се ползва за нещо друго. Не толкова отдавна е имало хиляди хора, ангажирани в професии, които днес са изчезнали.

източник сп. Икономика

Google+ Comments